Yerel üretim kapasitesini genişleten Abbott, Türkiye’de yetişkin beslenme ürünleri üretiyor  

admin

Abbott’un yetişkin beslenme ürünlerini de Türkiye’de üretmeye başlaması kapsamında 4 Kasım tarihinde Abbott Nütrisyon Genel Müdürü Ebru Kaya Çetin, KEPAN Derneği Yönetim Kurulu, Milli Pediatri Derneği, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun katılımıyla üretim tesisine ziyaret düzenlendi. 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Geride bıraktığımız pandemi döneminde gıda, ilaç, maske, dezenfektan ve hijyen ürünlerinde tedarik zincirindeki bütünlüğün önemi ve özellikle stratejik ürünlere ulaşmada yerel üretimin ne kadar kritik olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin jeopolitik ve coğrafi ayrıcalığı, ülkemize, hemen yanı başında büyümekte olan potansiyel piyasalarda ihracat olanağı tanımaktadır. Bu açıdan Türkiye, dinamik ve gelişim açısından umut vadeden bir pazar olmayı sürdürmektedir. Bu anlamda süt ürünleri üretimindeki güçlü konumumuz katma değeri yüksek tıbbi ve enteral beslenme ürünlerini içeren bu alanda küresel anlamda güçlü bir partnerlik fırsatını bizlere sunmaktadır. Ülkemizde Kurumumuzca onaylı özel tıbbi amaçlı gıda (ÖTAG) üretim tesisi sayısı dörde ulaşmıştır. Bundan sonraki süreçte hedefimiz ülkemizi ÖTAG’larda ihracat üssü konumuna taşımaktır.”

Abbott Nütrisyon Genel Müdürü Ebru Kaya Çetin, konuyla ilgili görüşlerini şöyle iletti: “2018 yılından bu yana bilimsel temelli ürünlerimizi yerel olarak üretiyoruz ve bu üretim sürdürülebilirlik planımızla da uyumlu ilerliyor. Bu doğrultuda ülkemizde bilimsel beslenmeye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ilk adım olarak pediatrik ürünlerin üretimine başladık. Bu yıl yatırımlarımızı artırdık ve yetişkin beslenme ürünlerini de yerel olarak üretmeye başladık. Ülkemizin sağlık hizmetlerine önemli katkı sağladığına inandığımız yerelleşme projemizi sürdürürken, müşterilerimize ve hizmet verdiğimiz insanlara olan bağlılığımızı da pekiştiriyoruz. Projemizle gurur duyuyor ve ülkemize katma değer sağlayacağına inanıyoruz.”

Uluslararası Pediatri Kurumu (İPA) Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, şu yorumlarda bulundu: “Malnütrisyon, bebeklerde yanlış veya yetersiz beslenme durumunda ortaya çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerde 5 yaş altı kayıpların yüzde 45’i malnütrisyona bağlıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre malnütrisyon, 2020 yılında 5 yaşın altında 149 milyon çocukta bodurluk ve zayıflığa sebep olmuştur. Bu nedenle malnütrisyon bilincini artırmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca medikal beslenme tedavisinde kullanılan ürünlerin lokalizasyonu da malnütrisyonla mücadelede büyük önem taşıyor.” 

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) II. Başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay ise görüşlerini şöyle paylaştı: “Ülkemizde malnütrisyon tanı ve tedavisini bilimsel veriler ışığında düzenleyen ve bu konuda farkındalığı artırmak üzere çalışmalar yapan Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) olarak bu konuya multidisipliner bir yapılanmayla yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir bir Sağlık sisteminin devamı için; malnütrisyonun erken tanı ve tedavisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda biz sağlık profesyonelleri olarak, ülkemizde her alanda olduğu gibi ‘Medikal Nütrisyon Tedavisi’nde de kullandığımız ürünlerin yerelleşmesini, yerlileşmesini büyük bir heyecan, sevinç ve gururla karşılıyoruz.” 

Abbott, kronik hastalıkları olan insanların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve onları yaşamda güçlü ve aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştirerek 2030 yılına kadar dünya çapında 3 milyardan fazla insanın hayatını iyileştirmeyi taahhüt ediyor. Abbott, bu hedefe ulaşmak ve uzun vadeli etki sağlamak için ürün inovasyonuna, yüksek kalite standartlarına ve sürdürülebilir ortaklıklara öncelik veriyor.

İlandır

 

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri